Strona główna
 
 
  Kim jestesmy?
Pomoc
Moje konto
Kontakt
Dla wydawcow  
  Alfabetyczny spis tytulow Alfabetyczny spis autorow Katalog gratisowy
Katalog płatny
Wiadomosci
Zapowiedzi
 

Regulamin Klubu Literatury.net.pl

Konta abonenckie Literatury.net.pl udostępniane są przez wydawnictwo TOWER PRESS, Sp. z o.o., al Grunwaldzka 303, 80-314 Gdańsk, zwane dalej Literaturą.net.pl, na zasadach określonych w tym Regulaminie.
 1. Wstępując w poczet Członków Literatury.net.pl, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Aby zostać Członkiem Klubu Literatury.net.pl Użytkownik wypełnia formularz zgłoszeniowy. Podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik:
  1. oświadcza, iż są one zgodne z prawdą,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie elektroniczne tych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Literaturę.net.pl w celu promocji i marketingu produktów i usług.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Czynności tych można dokonać na stronie serwisu Literatura.net.pl, zatytułowanej "Moje konto".
 4. Usunięcie przez Literaturę.net.pl na wniosek Użytkownika danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym równoważne jest z usunięciem konta abonamentowego tego Użytkownika.
 5. Literatura.net.pl zobowiązuje się do nie udostępniania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
 6. Członkostwo Klubu i wymagane do założenia konta abonenckiego podanie informacji w formularzu rejestracyjnym jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik może zrezygnować z członkostwa w dowolnej chwili. W tym celu należy powiadomić o rezygnacji Centrum Obługi Klienta Literatury.net.pl, wysyłając pod adresem kontakt@literatura.net.pl e-mail zawierający login i hasło Użytkownika.
 7. Członkostwo Klubu Literatury.net.pl uprawnia Użytkownika do pobierania z serwerów Literatury.net.pl. plików bezpłatnych oraz do zakupu abonamentu, umożliwiającego mu pobieranie płatnych książek w formie elektronicznej z witryny Literatury.net.pl.
 8. Aktywacja wybranego przez Użytkownika abonamentu następuje w momencie otrzymania przez Literaturę.net.pl wpłaty abonamentowej Użytkownika. Użytkownik zostaje niezwłocznie powiadomiony o aktywacji abonamentu pocztą elektroniczną na adres podany przez niego podczas rejestracji w systemie Literatury.net.pl.
 9. Literatura.net.pl zastrzega sobie prawo do dowolnego ustalania rodzajów i cen abonamentów dostępnych dla Użytkowników. Wszelkie zmiany rodzajów abonamentów publikowane będą niezwłocznie na stronach internetowych Literatury.net.pl.
 10. Literatura.net.pl zastrzega sobie prawo do odmowy założenia konta abonamentowego.
 11. Literatura.net.pl. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zamknięcia konta Użytkownika, który naruszył niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.
 12. W szczególnych sytuacjach, w szczególności w wypadku awarii systemu, Literatura.net.pl zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania konta Użytkownika. W takim przypadku termin wygaśnięcia abonamentu zostanie przedłużony o tyle dni, przez ile abonament ten był zablokowany. Literatura.net.pl zobowiązuje się do powiadomienia Użytkownika o zamiarze zablokowania konta pocztą elektroniczną lub poprzez informację na stronach www Literatury.net.pl.
 13. Abonament uprawnia Członka Klubu do jednorazowego pobrania z serwerów Literatury.net.pl. każdego płatnego tytułu podczas trwania tego abonamentu.
 14. Abonament uprawnia Członka Klubu do sporządzenia 1 wydruku każdej z książek pobranych z serwerów Literatury.net.pl.
 15. Członek Klubu zobowiązuje się do nie sprzedawania, nie dystrybuowania ani nie rozporządzania plikami pobranymi z witryny Literatury.net.pl. w żaden inny sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa.
 16. Cała zawartość witryny internetowej literatura.net.pl., z wyłączeniem elementów, które chronione są prawami własności osób trzecich, stanowi własność Tower Press.
 17. W przypadku podjęcia przez Użytkownika działań, które nie są zakazane przez ten Regulamin, ale zostaną przez Literaturę.net.pl uznane za niepożądane, Literatura.net.pl zastrzega sobie prawo do powiadomienia Użytkownika pocztą elektroniczną o takim fakcie z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do powyższego żądania, działanie jego traktowane będzie jako naruszenie Regulaminu.
 18. Członkostwo Klubu Literatury.net.pl uprawnia do korzystania z promocji i usług przeznaczonych wyłącznie dla członków tego Klubu. Literatura.net.pl określa i publikuje na swoich stronach www zasady tych promocji i usług.
 19. Członek Klubu Literatury.net.pl wyraża zgodę na otrzymywanie od Literatury.net.pl reklam i innych treści na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 20. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że technologia stosowana w sieci Internet nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 21. Literatura.net.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z kont abonenckich, ani za wszelkie wynikłe z tego skutki,
  2. wszelkie szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępnienia bądź niemożności udostępnienia jego konta,
  3. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią), niezależnie od przyczyny, która je spowodowała,
  4. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  5. informacje oraz materiały pobrane z witryny Literatury.net.pl oraz skutki ich wykorzystania.
 22. Literatura.net.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu ogłaszane będą na stronach internetowych Literatury.net.pl.

<< powrót <<

1057

Cena abonamentu 20 zl
Abonament umożliwia bezpłatne pobranie wszystkich książek z naszych zbiorów!

Nasz Klub
Tapety
Katalog offline
Opracowania
FAQ
web.reporter.pl
Kontakt z nami:

tel./fax:
(+48) 782-022-502

(w dni robocze od 10.00 do 17.00)

e-mail:
kontakt@literatura.net.pl

Strona główna | Kim jesteśmy? | Pomoc | Moje konto | Dla wydawców | Reklamuj się u nas

Copyright © 2000 Tower Press

 designed by: